Over CBKZ

Centraal Bureau Klachtenmangent in de Zorg

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) is een landelijk werkend bureau en beschikt o.a. over ervaren en gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, klachtencommissieleden en calamiteitenonderzoekers.

CBKZ sfeer afbeelding

We willen professionals, (zorg)organisaties en hun medewerkers ondersteunen en adviseren bij het luisteren naar en omgaan met feedback. Het is onze voortdurende uitdaging om vanuit oprechte betrokkenheid het vertrouwen tussen organisaties, medewerkers, cliënten of andere betrokkenen te herstellen. Dit doen we door op een zorgvuldige en onafhankelijke wijze klachten of meldingen te behandelen en calamiteiten te onderzoeken. In lijn hiermee houden we ons ook bezig met advisering en training op het gebied van klachtenmanagement. Het maakt ons enthousiast om op deze manier bij te dragen aan de verbetering van dienstverlening en herstel van relaties. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen we graag naar onze website