Tegemoetkomingsregeling (oud-) gymsporters

Rapport ’Ongelijke Leggers’

Onderzoeksbureau Verinorm heeft op 28 april 2021 het rapport ’Ongelijke Leggers’ gepresenteerd. Dit rapport beschrijft de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport.

Ontwikkeling tegemoet­komingsregeling

In het rapport ’Ongelijke Leggers’ is als aanbeveling opgenomen dat er ’minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats is als erkenning van het leed dat is aangedaan’. Daaropvolgend heeft NOC*NSF de Adviescommissie Integriteit en Ethiek om advies gevraagd over deze aanbeveling. De commissie heeft in oktober geconcludeerd dat een financiële tegemoetkoming, zoals in ’Ongelijke Leggers’ geadviseerd, gerechtvaardigd is. In lijn hiermee heeft de KNGU aan het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg) te Gorinchem gevraagd deze regeling te ontwikkelen en vervolgens uit te voeren. Naar verwachting wordt de regeling eind 2021 ter besluitvorming aangeboden.

Beoogde start uitvoering regeling

Na vaststelling van de regeling kan de uitvoering naar verwachting in het voorjaar van 2022 van start gaan. Alle informatie over deze regeling, waaronder ook de meld­proce­dure wordt te zijner tijd op deze website gepubliceerd. NOC*NSF en KNGU zorgen op dat moment voor de publicatie en communicatie over de regeling.

Hulp of advies nodig?

Heb jij zelf ooit iets meegemaakt in de gymsport en heb je behoefte aan hulp, advies of wil je hier graag eens met iemand over praten? Neem dan contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland. Kijk voor meer informatie op www.centrumveiligesport.nl of bel het nummer 0900-2025590.

Slachtofferhulp Nederland

Je kunt ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. De speciaal getrainde medewerkers kunnen je helpen met het vinden van de juiste nazorg en hulp.

  • Ze kijken samen met jou welke hulp er nodig is om te verwerken wat er is gebeurd.
  • Ze geven tips voor het omgaan met stress en helpen je verder als je andere hulp nodig hebt.
  • Ze informeren je over het doen van een melding of aangifte.
  • Ze helpen je als er een tuchtzaak of strafzaak komt.

Bel 0900-0101 of kijk naar alle contactmogelijkheden.

Gorinchem, november 2021

CBKZ-logo