Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer geldt als u de website tegemoetkomingsregelinggymsport.nl bezoekt. CBKZ is eigenaar van deze website (tegemoetkomingsregelinggymsport.nl), met uitzondering van de links naar andere websites.

Inhoud website

De tekst op de website geeft op hoofdlijnen informatie aan mensen die een aanvraag om erkenning en in het verlengde daarvan een financiele tegemoetkoming willen indienen en meer willen weten over de voorwaarden en procedure hiervoor. Hoewel de tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld treedt deze informatie niet in de plaats van de formeel vastgestelde tegemoetkomingsregeling. Ook is het mogelijk dat ondanks de grote zorgvuldigheid informatie niet (meer) juist of volledig is. CBKZ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt of in verband kan worden gebracht met deze website en aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan te allen tijde worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer verduidelijking in de praktijk gewenst blijkt te zijn. Dit verandert niets aan de tegemoetkomingsregeling zelf, die immers vaststaat.

Bereikbaarheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is. Het kan echter voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. CBKZ is daarvoor niet aansprakelijk.

Hyperlinks

Op deze website vindt u mogelijk links naar andere sites die geen eigendom zijn van CBKZ. Hoewel CBKZ deze links zorgvuldig uitkiest, kunnen wij niet garant staan voor de inhoud en het functioneren ervan. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Copyright

De inhoud van tegemoetkomingsregelinggymsport.nl is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt voor privé doeleinden, moet u dus de bron vermelden. Neem voor twijfel over auteursrechten en voor commercieel gebruik enz. contact met ons op.

Contact

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via info@cbkz.nl.