Tegemoetkomings­regeling voor (oud-)gymsporters

Heb je als (oud) gymsporter in je topsportcarrière te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de tegemoetkomingsregeling van de KNGU. De regeling is gericht op erkenning voor het leed dat je hebt ondergaan ten gevolge van grensoverschrijdend gedrag en biedt in dat geval een eenmalige financiële tegemoetkoming van € 5.000.

LET OP: De uiterste datum van indienen (30 september 2022) is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

;

Achtergrond

Op 28 april 2021 is het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Aanleiding hiervoor zijn de gesprekken en discussies rondom de Netflix-documentaire Athlete A en de berichten rondom topturn(st)ers en misbruik wereldwijd. In lijn met een van de aanbevelingen uit dit onderzoek heeft de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) als onafhankelijke en ervaren organisatie de opdracht gegeven een tegemoetkomingsregeling voor (oud-)sporters te ontwerpen en uit te voeren. Daarbij staan erkenning van het aangedane leed en in het verlengde daarvan een financiële tegemoetkoming centraal. Bij de totstandkoming van deze regeling zijn diverse partijen geraadpleegd waaronder vertegenwoordigers van NOC*NSF en enkele vertegenwoordigers van (oud-)gymsporters.

Onafhankelijke commissie

Een door CBKZ voorgedragen onafhankelijke en onpartijdige commissie heeft van de KNGU de taak gekregen om de aanvragen voor tegemoetkoming te behandelen. Het secretariaat van deze commissie is gevestigd op het kantoor van CBKZ te Gorinchem.

Regeling en looptijd

De regeling is bedoeld voor (oud) gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun topsportcarrière. Grensoverschrijdend gedrag kan zowel fysiek, emotioneel als seksueel van aard zijn. Om in aanmerking te komen voor erkenning en in het verlengde daarvan een financiële tegemoetkoming moet je een aanvraag indienen. De periode om je aanvraag in te dienen loopt vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 september 2022. Bekijk ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming en de informatie over de procedure.

Let op: De uiterste datum van indienen (30 september 2022) is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvraag indienen

De uiterste datum van indienen (30 september 2022)  is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Heb je een vraag over een eerder ingediende aanvraag? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie (CBKZ) en vraag naar mr. Lise Otterman, mr. Mandy Vlasveld of mr. Annelies van der Ham. Je kunt hiervoor bellen naar 085 – 760 44 68 (we zijn bereikbaar op werkdagen tussen  9.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook mailen naar aanvraaggymsport@cbkz.nl.

Hulp of advies nodig?

Heb je behoefte aan hulp, advies of wil je hier graag eens met iemand vertrouwelijk over praten? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland. De speciaal getrainde medewerkers kunnen je ondersteunen bij deze aanvraag en je helpen bij het vinden van de juiste nazorg.

  • Ze kijken samen met jou welke hulp er nodig is om te verwerken wat er is gebeurd.
  • Ze geven tips voor het omgaan met trauma en helpen je verder als je andere hulp nodig hebt.
  • Ze informeren je over het doen van een melding of aangifte.
  • Ze helpen je als er een tuchtzaak of strafzaak komt.
  • Bel 0900-0101 of kijk naar alle contactmogelijkheden.

Je kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij kunnen je zo nodig ook doorverwijzen naar hulpverlening of politie. Kijk voor meer informatie op de website centrumveiligesport.nl. Je kunt ook bellen via nummer 0900-2025590 of anoniem chatten via SpeakUp.